Coaching

Taalcoaching

Brusselleer werkt samen met opleidingsorganisaties. Deze samenwerkingen zijn vaak taalcoachings.

Er zijn verschillende vormen van taalcoaching op de werk- of opleidingsvloer. Taalcoaching heeft betrekking op de leerkansen van cursisten in beroepsopleidingen of werkervaringsorganisaties. Het leren van Nederlands wordt geïntegreerd aangeboden. De vormen van taalcoaching die Brusselleer aanbiedt worden aangeboden in organisaties met een overwegend laaggeletterd publiek en met een streefniveau Nederlands onder B1.

Deze opdrachten doen we steeds in samenwerking met het Huis van het Nederlands en VGC.

Meer info en contact: anja.geerdens@brusselleer.be