Modules op maat

Het aanbod van het Centrum Basiseducatie Brusselleer situeert zich in 7 leergebieden : Nederlands voor anderstaligen (NT2), Alfabetisering voor anderstaligen (Alfa NT2), Nederlands (lezen en schrijven NT1), ICT, wiskunde, maatschappijoriëntatie, Opstap talen (Frans/Engels). Op basis van de vraag van de cursisten en de samenwerkingspartner werken we graag een programma op maat uit. Daarin kunnen elementen uit de verschillende leerdomeinen gecombineerd worden om zoveel mogelijk te beantwoorden aan de leernoden van de deelnemers. De voorbeelden hieronder illustreren hoe het ‘maatwerk’ er kan uitzien .

Meer info: veerle.dehaene@brusselleer.be

Bekijk hier enkele voorbeelden van modules op maat: