Opstap

Opstapgroepen

Opstapgroepen lopen steeds in samenwerking met een organisatie die sterk verankerd is in de buurt. Via deze samenwerkingen willen we heel kwetsbare cursisten bereiken die de weg naar ons open aanbod op eigen houtje niet vinden of de stap niet durven zetten. Het gaat om mensen die nood hebben aan een veilige en gekende omgeving om tot leren te komen.

‘'Mensen warm maken om te leren' is het leidmotief van de opstapgroepen. Cursisten laten voelen dat 'leren' ook voor hen mogelijk en zinvol is, drempels naar het leren wegwerken, uitzoeken wat mensen boeit, wat ze willen leren,... .

In samenwerking met de partnerorganisatie en de deelnemers zoekt de lesgever naar een geschikte inrijpoort voor het leren (Wat boeit de deelnemers? Wat willen ze leren?) Samen werken ze een tijd rond een gekozen thema. Wie geen voorkennis Nederlands heeft maakt op deze manier kennis met het Nederlands. Wie wel al een mondje Nederlands praat krijgt een veilige oefenkans. Stapsgewijs maken de deelnemers kennis met hun eigen leermogelijkheden en met activiteiten die in de buurt worden aangeboden. Wanneer de cursisten er klaar voor zijn stromen ze door naar een aanbod van hun keuze.