Over ons

CBE Brusselleer is het centrum voor basiseducatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het vormt samen met de twaalf centra uit Vlaanderen het Netwerk Basiseducatie.

De kerntaak van CBE Brusselleer is kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan Brusselse laaggeletterde volwassenen met als doel hun brede geletterdheid en sleutelcompetenties te verbeteren, zodat ze steeds meer en beter kunnen participeren aan de 21ste-eeuwse maatschappij binnen de Brusselse grootstedelijke context, met zijn specifieke uitdagingen op het vlak van werk, armoedebestrijding, onderwijs en sociale participatie.

Het centrum organiseert onderwijs voor laaggeletterde volwassenen: Nederlands als tweede taal, Alfabetisering NT2, Nederlands moedertaal, ICT, Wiskunde, Maatschappij-oriëntatie. De lessen vinden plaats verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

CBE Brusselleer werkt voor het realiseren van zijn missie samen met verschillende instanties en organisaties zoals de VGC, het Agentschap Integratie en Inburgering, het Huis van het Nederlands, VDAB, Nederlandstalige (basis)scholen in Brussel, het Onderwijscentrum Brussel, wijkwerkingen en zelforganisaties en Franstalige collega’s als Lire et Ecrire en Collectif Alpha.

About us

Centrum Basiseducatie Brusselleer is a centre for adult basic education, which is part of the Flemish department of education. Brusselleer is the Brussels-based institution for adult literacy in Dutch.

The centre organises open courses for adults with a low degree of education e.g. literacy, maths, social orientation, ICT and also offers tailor-made modules. The lessons take place at different locations in the Brussels Capital Region. Brusselleer also organises language and literacy coaching in vocational training and educational courses for parents of children in Dutch-speaking primary schools.

Brusselleer has a broad network of institutions and organisations and cooperates with all relevant Belgian partners in adult education.