Samenwerken met Brusselleer

Brusselleer is het Brusselse Centrum voor Basiseducatie. Onze missie is werken aan de geletterdheid en zelfredzaamheid van kortgeschoolde volwassenen. We verbeteren hun vaardigheden op het vlak van taal, rekenen en ICT. Tegelijk werken we aan 'sleutelcompetenties' (leren leren, samenwerken, keuzes maken...). We doen dat zo veel mogelijk functioneel en geïntegreerd. Samenwerking met partners ligt dan ook voor de hand.

Werken aan geletterdheid heeft het meeste effect in een levensechte context. Daarom werkt Brusselleer ook samen met en in jouw organisatie. We bieden onder meer:

© Geertje De Waegeneer