Leercoachtraject

Leren in eigen tempo, los van modules

Wat?

Voor volwassenen is het vaak moeilijk om tijd en ruimte te maken voor ons modulair aanbod. Daarom heeft Ligo Brusselleer een traject ontwikkeld waarin kortgeschoolden aan leervragen/leerbehoeftes kunnen werken wanneer zij daar de tijd voor hebben. Een leercoach begeleidt de deelnemers en stelt met hen een individueel programma op. Dit is geen les, wel een vorm van begeleid zelfstandig leren. Deelnemers kunnen thuis leren, in ons OLC, in de bib of bij een (partner)organisatie. De coach spreekt regelmatig af met de deelnemer om de vorderingen te bespreken.

Voor wie?

Met het traject mikken we op kortgeschoolde medewerkers en klanten van partnerorganisaties die ons regulier aanbod niet kunnen volgen. Denk hierbij aan mensen die werken of een beroepsopleiding volgen. 

De coach

Bert Lema is de leercoach in dit traject. Hij voert een eerste gesprek met de deelnemer om samen een beeld te vormen van de leerbehoeftes, leernoden en leeropties. Bert werkt hiervoor samen met de betrokken medewerker van de (partner)organisatie. Hij volgt het traject verder op.

Heb je een kandidaat voor dit traject?
Contacteer Bert: bert.lema@ligo-brusselleer.be