Het scholenproject stimuleert ouderbetrokkenheid op jouw school. Dat doen we op twee manieren:

Mijn kind gaat naar school. Ik ook!

Een groepje kortgeschoolde ouders komt 2 keer per week samen. Het doel is om ouders te ondersteunen bij de schoolloopbaan van hun kinderen.

Lesgever en school beslissen samen over de inhoud van het aanbod. Verschillende modules en een project op maat van jouw school zijn mogelijk. Alle info vind je in de brochure.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de VGC en loopt in nauwe samenwerking met het OCB en het Huis van het Nederlands.

Welkom in de klas

Een wekelijkse laagdrempelige ouder-kind activiteit van 20 minuten in de klas (kleuter en eerste leerjaar). Het doel is om taal te stimuleren (ook de thuistaal) en ouderbetrokkenheid te verhogen.

Welkom in de klas is een project van CBE Brusselleer, met steun van de VGC, gebaseerd op de methodiek 'Thuis in Taal' van Martine van der Pluijm (Hogeschool Rotterdam).

Interesse in het Scholenproject?

Neem contact op met Anja Geerdens, 02 223 20 45.

Een school die Nederlandse taallessen wenst voor haar ouders stelt die vraag niet aan ons maar aan het Huis van het Nederlands Brussel.