Welkom in de klas

Een wekelijkse laagdrempelige ouder-kind activiteit van 20 minuten in de klas (kleuter en eerste leerjaar).
Het doel is om taal te stimuleren (ook de thuistaal) en ouderbetrokkenheid te verhogen.

Welkom in de klas organiseren we met steun van de VGC en is gebaseerd op de methodiek 'Thuis in Taal' van Martine van der Pluijm (Hogeschool Rotterdam).

Meer weten?

Els Plessers, docent lerarenopleiding Erasmus Hogeschool en stafmedewerker Ligo Brusselleer, schreef een verdiepend artikel over het werk van Martine van der Pluijm en onze WiK- aanpak.

Mijn kind gaat naar school. Ik ook!

Een groepje kortgeschoolde ouders komt 2 keer per week samen. Het doel is om ouders te ondersteunen bij de schoolloopbaan van hun kinderen. 

Lesgever en school beslissen samen over de inhoud van het aanbod. Verschillende modules en een project op maat van jouw school zijn mogelijk. Alle info vind je in de brochure.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de VGC en loopt in nauwe samenwerking met het OCB en het Huis van het Nederlands.

ict voor ouders

In 2023-2024 organiseert Ligo Brusselleer smartphone-lessen voor ouders van kinderen uit Nederlandstalige lagere en secundaire scholen. Tijdens drie lessen leren ouders meer over het gebruik van het schoolplatform, over communiceren via mail en over interessante educatieve apps. 

Heb je een vraag over dit aanbod? Contacteer rein.callewaert@ligo-brusselleer.be, 02 223 20 45
Dan bekijken we samen hoe we aan de slag kunnen.

Interesse in het Scholenproject?
Neem contact op met Anja Geerdens, +32 472 17 38 67.

Een school die Nederlandse taallessen wenst voor haar ouders stelt die vraag aan het Huis van het Nederlands Brussel.