Scholen

Een nieuw project: Welkom in de klas

Welkom in de klas is een project van CBE Brusselleer, met steun van de VGC, gebaseerd op de methodiek 'Thuis in Taal' van Martine van der Pluijm (Hogeschool Rotterdam).

Mijn kind gaat naar school. Ik ook!

In het project "Mijn kind gaat naar school. Ik ook!" wil Brusselleer in samenwerking met de school de competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) van laaggeletterde ouders versterken om de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

  • door de zelfredzaamheid van de ouders binnen de school te versterken;
  • door onderwijssteunend gedrag te ontwikkelen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de VGC en loopt in nauwe samenwerking met het OCB en het Huis van het Nederlands, die eveneens ondersteuning in de scholen aanbieden.

Een eerste indruk krijg je in de film:

Het concept

De competenties van de ouders worden versterkt via lessen. De lessen worden aangeboden in overleg en op maat van de ouders én de school vanuit een ontwikkeld aanbod. Het ontwikkelde aanbod bestaat uit een aantal relevante thema’s, bepaald vanuit ervaring en onderzoek, die bouwstenen worden genoemd.

“Nederlands leren'' is geen bouwsteen uit het aanbod, maar taalverwerving komt op een geïntegreerde manier aan bod in functie van de te realiseren doelstellingen binnen de bouwstenen.

Een school die Nederlandse taallessen wenst voor haar ouders stelt die vraag via het Huis van het Nederlands Brussel.

De concrete keuze van de bouwstenen voor de ouders op een school is afhankelijk van de verwachtingen van de school en de groep ouders die samengebracht wordt. We voorzien geen volgorde in modules en drukken geen voorkeuren uit. Het is aan de lesgever en de school om samen te beslissen wat ingericht wordt. Er wordt bovendien rekening gehouden met de cultuur van de partnerschool.

Alle info vind je in de brochure.

Interesse in het Scholenproject?

Neem contact op met Anja Geerdens van CBE Brusselleer

Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

anja.geerdens@brusselleer.be