Wiskunde op maat

Basisvaardigheden wiskunde zijn een vereiste in heel wat beroepsopleidingen. Die competenties verschillen naargelang de opleiding. Cursisten uit de verkoop zullen vooral vlot de basisbewerkingen moeten kunnen toepassen. Ook procentberekening en werken met een kassa zijn erg belangrijk voor een winkelbediende. Cursisten die richting zorg gaan moeten vooral inhoudsmaten onder de knie krijgen. Ontbijtmedewerkers in een hotel zijn vooral gebaat bij verhoudingen, omzettingen via de regel van drie.

Met verschillende opleidingsorganisaties zoals VDAB, JES, Groep Intro,... werkten we een aanbod op maat uit waarin de wiskundevaardigheden die voor een bepaalde opleiding (en beroep) noodzakelijk zijn centraal staan.

Wiskunde voor verkoop (20u)

 • getalbegrip en basisbewerkingen
 • rekenen met geld
 • tijdsbegrip, uurroosters lezen, werkuren berekenen
 • regel van 3
 • procentberekening

Wiskunde voor Zorgkabined (20u)

 • basisbewerkingen
 • werken met inhoudsmaten
 • procentberekening
 • hoofdrekenen in zorgcontext
 • regel van drie
 • volume en vochtbalans

Wiskunde voor kamermeisjes (20u)

 • basisbewerkingen
 • werken met inhoudsmaten
 • procentberekening
 • handig rekenen
 • regel van drie