Samenwerken met Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer is het Brusselse Centrum voor Basiseducatie. Onze missie is werken aan de geletterdheid en zelfredzaamheid van kortgeschoolde volwassenen. We verbeteren hun vaardigheden op het vlak van taal, rekenen en ICT. Tegelijk werken we aan 'sleutelcompetenties' (leren leren, samenwerken, keuzes maken...). We vertrekken vanuit de leernoden van elke cursist. Samenwerking met partners ligt dan ook voor de hand.


Werken aan geletterdheid heeft het meeste effect in een levensechte context. Daarom werkt Ligo Brusselleer ook samen met en in jouw organisatie. We bieden onder meer: