Modules op maat

Heeft je organisatie nood aan een heel specifieke cursus? We bekijken samen welke lesinhouden mogelijk zijn in een module op maat. Onze expertise zorgt er voor dat we ook je kortgeschoolde medewerkers kunnen begeleiden.

Een paar voorbeelden:


  • ICT naar en op het werk - samen met Tracé Brussel

In deze maatwerkmodule combineerden we ICT en Nederlands. We vertrokken vanuit taken die gelinkt zijn met werk en werk zoeken. De deelnemers leerden teksten schrijven en opslaan, mails lezen, beantwoorden en schrijven. Aandacht voor lees- en schrijfvaardigheid ging hand in hand met het werken aan ICT competenties.


  • Communicatie en Engels voor kamermeisjes/ontbijtmedewerkers - samen met JES Stadslabo

Cursisten in deze opleiding hebben een beperkte talenkennis. We werkten met hen rond communicatietechnieken om een boodschap klantvriendelijk over te brengen. We combineerden dit met een basis Engels om het ‘hoteljargon’ onder de knie te krijgen en een elementaire conversatie te kunnen voeren met gasten of leidinggevenden.


  • Wiskunde voor verkoop

In deze module werd wiskunde opgefrist die nuttig is voor medewerkers verkoop: rekenen met geld, uurroosters lezen, werkuren berekenen, de regel van 3, procentberekening...


  • Vlot en foutloos - samen met VGC

Op basis van schriftelijke communicatie uit hun werksituatie fristen de deelnemers (VGC-medewerkers onthaal, balie,…) een aantal spellingsregels en layout-afspraken op. We verzamelden voor hen een aantal interessante links als ‘naslagwerk’ op een website om te raadplegen bij twijfel.


  • ICT in het Facilitair Bedrijf

Medewerkers onderhoud en keuken kregen een basis PC en smartphone. Ze leerden werken met 'Vlimpers', het HRplatform van de Vlaamse overheid: verlofaanvragen invoeren, hun loonfiche controleren...


  • Opstap Nederlands voor ziekenhuismedewerkers - samen met Kliniek Sint Jan

In deze korte module combineerden we Communicatie, MO en Nederlands. In 5 sessies kregen de medewerkers handvaten om goed met Nederlandstalige bezoekers te communiceren.

© François De Heel

Wil je een specifieke module ontwerpen?

Dat doe je samen met Veerle Dehaene, 02 223 20 45