Modules op maat

Heeft je organisatie nood aan een heel specifieke cursus? We bekijken samen welke lesinhouden mogelijk zijn in een module op maat. Onze expertise zorgt er voor dat we ook je kortgeschoolde medewerkers kunnen begeleiden. 

Een paar voorbeelden:

In deze maatwerkmodule combineerden we ICT en Nederlands.  We vertrokken vanuit taken die gelinkt zijn met werk en werk zoeken. De deelnemers leerden teksten schrijven en opslaan, mails lezen, beantwoorden en schrijven. Aandacht voor lees- en schrijfvaardigheid ging hand in hand met het werken aan ICT competenties.

Cursisten in deze opleiding hebben een beperkte talenkennis. We werkten met hen rond communicatietechnieken om een boodschap klantvriendelijk over te brengen. We combineerden dit met een basis Engels om het ‘hoteljargon’ onder de knie te krijgen en een elementaire conversatie te kunnen voeren met gasten of leidinggevenden.

In deze module werd wiskunde opgefrist die nuttig is voor medewerkers verkoop: rekenen met geld, uurroosters lezen, werkuren berekenen, de regel van 3, procentberekening...

Op basis van schriftelijke communicatie uit hun werksituatie fristen de deelnemers (VGC-medewerkers onthaal, balie,…) een aantal spellingsregels en layout-afspraken op.  We verzamelden voor hen een aantal interessante links als ‘naslagwerk’ op een website om te raadplegen bij twijfel.

Medewerkers onderhoud en keuken kregen een basis PC en smartphone. Ze leerden werken met 'Vlimpers', het HRplatform van de Vlaamse overheid: verlofaanvragen invoeren, hun loonfiche controleren... 

In deze korte module combineerden we Communicatie, MO en Nederlands. In 5 sessies kregen de medewerkers handvaten om goed met  Nederlandstalige bezoekers te communiceren.

© François De Heel

Wil je een specifieke module ontwerpen?
Dat doe je samen met Veerle Dehaene, +32 472 17 43 24